: شما در اینجا هستید

در ابتدا بایستی بین odi و obiee با فایل bijdbc.jar ارتباط برقرار کرد که از /obihome/…/bifoundation/jdbc کپی شود و در مسیر /odihome/…/sdk/lib قرار بگیرد که ممکن است فایل مربوطه توسط odi شناخته نشود که باید در obi admin در قسمت data source مسیر فایل jdbc دستی set کرد.
داخل odi در قسمت topology و در tab، physical architecture و در قسمت technologies و oracle bi، کانکشن مربوطه با user و pass مورد نظر ساخته و در بخش JDBC، jdbc driver و jdbc URL مربوطه را وارد می کنیم و در test connection را با agent مورد نظر test می کنیم. (در ابتدا ip های مدنظر باید با port مشخص باهم ارتباط داشته باشند!)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقتی connection برقرار شد، برای استفاده از این technology بایستی procedure در odi ساخت که در قسمت target باید technology، oracle bi قرار گیرد و در logical schema آن logical architecture وابسته به data server ساخته شده، Set شود.

اکنون می توان با استفاده از دستوراتی مثل: SAseedquery،SAPurgeCacheByTable و … می توان logical query یی که در obiee قرار دارد را call کرد.

 

 

 

 

 

 

 

یک مشکل ممکن است که در call کردن logical query پیش بیاید که این است که query فرستاده شده از سمت odi را نمی تواند بشناسد.

 

 

 

 

 

 

که در این صورت باید در قسمت زیر عبارت nq_session.selectphysical را حذف کرد.

Last Updated On مارس 19, 2018
Leave Comment