استخدام

شرکت بنیان سیستم در راستای تکمیل کادر فنی خود، اقدام به همکاری در سطوح مختلف علوم نرم افزاری با واجدین شرایط را دارد. در این خصوص لطفا فرم استخدام را در زیر تکمیل و ارسال نمایید تا در اسرع وقت این شرکت اطلاعات ارسالی شما را بررسی و با شما تماس حاصل نماید.

جهت اطمینان لطفا رزومه خود را به آدرس info@bonyansystem.com نیز ارسال نمایید.

 

انتخاب مسیر …

Maximum size 10MB

لطفا صبر کنید