بنیان سیستم

بنیان سیستم

چرا بنیان سیستم؟

راه کارهایی با کیفیت بالاتر

تقریبا برای تمامی شرکت ها در عصر دیجیتال، کارایی عملیاتی در بازار ضروریست. اما به منظور تحقق این آمال، سرعت بخشیدن به عمل بر روی داده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ که همه ی آن ها در راه کارهای هوشمند کسب و کار تعبیه شده است.

افراد بهتر

تخصص

ما صرفا به داده توجه می کنیم. ما یک کار می کنیم، اما آن کار را به خوبی انجام می دهیم.

تجربه

با ارائه ی راه کارهایی در سطح جهانی به مشتریان، دانش و بینش زیادی به دست می آوریم.

آموزش

ما به طور مداوم، متخصین خود را با ابزارهای هوش تجاری و تکنولوژی هایی که برای توسعه ی پروژه ها مورد نیاز است، آموزش می دهیم.

فرآیندهای بهتر

دومین معیار ارائه راه حل های با کیفیت، استفاده از یک روش منحصر به فرد و اثبات شده است که به طور خاص برای پروژه های هوش تجاری در نظر گرفته شده است. ما از متدولوژی ای استفاده می کنیم که تجارب، به روش ها و هوش تجاری را ترکیب می کند تا:

مدیریت کند

متدولوژی ای که همه ی جوانب پیاده سازی فازهای پروژه را اندازه می گیرد و به طور خاص برای بهبود ارائه پروژه های هوش تجاری و انبار داده ای، طراحی شده است.

اندازه می گیرد

معیارهای کلیدی پروژه از جمله اندازه گیری پیشرفت برنامه ریزی شده و نقاط عطف، ارزیابی و کاهش فهرست ریسک ها و مسائل و پیگیری زمان و هزینه سرمایه گذاری پروژه است. 

ارائه می دهد

راه حل نهایی باید در همه ی مناطق مورد آزمایش قرار گیرد( ادغام، سیستم، کیفیت داده، عملکرد و …) و باید دارای راهنمای کامل  با ضمانتنامه باشد.

رویکرد اول کیفیت

در بخش هوش تجاری مانند سایر بخش های فناوری اطلاعات، شرکت های زیادی در تلاش هستند تا هزینه های تحویل را کاهش داده و بهره وری را افزایش دهند. اما خیل عظیمی از کسانی که روی این موضوع تمرکز کرده اند اذعان داشته اند که کاهش هزینه ها و تثبیت کیفیت به خصوص در زمینه های تخصصی فناوری هوش تجاری و انبار داده بسیار دشوار است. موثرترین راه به منظور جلوگیری از این مشکل، ابتدا یجاد مهارت های تخصصی و سپس شناسایی نقاط کاهش هزینه (پس انداز) می باشد.