مشتریان بنیان سیستم

همراه اول

همراه اول

شرکت ارتباطات سیار ایران (MCI) که با نام تجاری همراه اول شناخته می شود اولین و بزرگترین اپراتور شبکه ی موبایل در ایران است. همراه اول یک شرکت تابع شرکت مخابرات ایران است و بیش از 16 ملیون مشترک دائمی و بیش از 18 ملیون مشترک اعتباری دارد. خدمات مدیریت صورتحساب های بین شبکه ای CSG interconnect فرآیند مدیریت تماس ها بین سایر اپراتور ها می باشد. این خدمت باعث می شود تا مشترکین از یک اپراتور با مشترکینی از سایر اپراتورها ارتباط داشته باشند. بنیان با موفقیت خدمات صورت حساب های CSG را در همراه اول ارائه می دهد.

تطبیق ترافیک بین اپراتوری

تطبیق کاری بسیار بحرانی می باشد که باعث یکپارچگی مالی در کسب و کار می شود. حجم بسیار زیادی از صورت حساب ها هر روز و توسط هر ارائه کننده ی محتوایی تولید می شود که می خواهند در اسرع وقت پرداخت شوند. شرکت بنیان سیستم، سیستم تطبیق ترافیک را در همراه اول پیاده سازی کرده است و در حال حاضر توسط تیم ما پشتیبانی می شود.

گزارش ترافیک اتصال و تجزیه و تحلیل

به وسیله ی متخصصین هوش تجاری، مشتریان ما در هر زمانی راه حل های فوق حرفه ای را دریافت می کنند. گزارش ترافیک و تجزیه و تحلیل آن، ارائه اطلاعات را از سیستم مدیریت صورت حساب interconnect به همراه اول را تسهیل می بخشد.

مدیریت شریک محتوا

برای اپراتورهای مخبراتی که مایل به استفاده از خدمات جدید محتوا/پروتکل اینترنت هستند، CPM بسیار به موقع و دقیق استقرار طیف وسیعی از شرکای حامل و غیر حامل را تسهیل می کند. بنیان مدیریت محتوا را ارائه داده است که در زنجیره ی ارزش محتوا در همراه اول قرار گرفته است. که می تواند درآمد خود را با کمک به جذب و حفظ بهترین شرکای خود، افزایش دهد.